• ul. Józefa Lompy 8, 41-400 Mysłowice, Polska
  • +48 32 267 48 37

Innowacja

Wykorzystujemy najnowsze technologie

Ochrona środowiska

Jest naszym celem przedsięwzięcia

Badania i Rozwój

Prowadzone wspólnie z sektorem nauki

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystając z serwisu korstal.kupiecsa.pl oraz innych portali obsługiwanych przez lub w imieniu KUPIEC S.A. akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Korporacyjną zasadą postępowania KUPIEC S.A. jest przestrzeganie mających zastosowanie przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. Czynimy to szanując prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności.

Deklarujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych, jak i zobowiązujemy się wykonywać działania zapobiegające ingerencjom osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą. Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w dalszej części Polityki Prywatności.

Korzystanie z serwizu korstal.kupiecsa.pl oraz innych portali obsługiwanych przez lub w imieniu KUPIEC S.A. nie stanowi zatem zagrożenia oraz nie narusza będącego dla nas naczelną wartością prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności.

PLIKI COOKIES

Portale wykorzystują pliki cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika portali.
Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika portali. Użytkownicy portali mogą jednakże dobrowolnie, w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą bowiem zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika portali. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.
Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie plików cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika portali, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika portali i uzyskiwać dostęp do tych informacji, dbając przy tym, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych. Zapewniamy również, że powyższe będziemy czynić z poszanowaniem prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności.
Pragniemy jednak wskazać, że wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach portali.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
– dostosowania zawartości stron internetowych portali do preferencji użytkownika portali oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, aby portale spełniały w jak największym stopniu oczekiwania użytkownika portali;
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy portali korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości dla dobra użytkownika portali;
– przechowywania danych sesyjnych.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe użytkowników portali (osób kontaktowych przedsiębiorców) zawarte w formularzach kontaktowych, jak również inne dane zgromadzone automatycznie przetwarzane są z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).
Administratorem danych osobowych jest KUPIEC S.A. z siedzibą w Katowicach. Kontakt z administratorem Państwa danych osobowych jest możliwy listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@kupiecsa.pl) lub pod numerem telefonu +48 (32) 267 48 37.
Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez administratora danych osobowych w celach kontaktowych lub marketingowych.
Użytkownik portali ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
Podawanie przez użytkownika portali danych osobowych jest dobrowolne.
Każdorazowe wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej oraz rozpowszechnianie wizerunku może być dokonane łącznie za pośrednictwem stosownego formularza internetowego dotyczącego danego projektu lub odrębnie, z zachowaniem zasady dobrowolności, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
KUPIEC S.A. jako właściciel Polityki Prywatności zastrzega sobie prawo do jej zmiany w całości lub w części. Nowe brzmienie Polityki Prywatności obowiązuje od momentu opublikowania jej na stronie http://korstal.kupiecsa.pl/polityka-prywatnosci/, jednakże obowiązująca w stosunku do użytkownika portali jest Polityka Prywatności z chwili skorzystania przez użytkownika z zasobów portali.

Top